پيچ هاي سر مربعي

پيچ¬هاي شش گوش گل درشت (Heavy Hex Bolt)
پيچ شش گوش HV
می 21, 2017
مهره سر بسته
مهره سر بسته
می 23, 2017
Show all
square_bolt2
square_bolt1
square_bolt3

پيچ هاي سر مربعي

گريدهاي مختلف
پيچ هاي مربعي با استانداردهاي ASTM A307A, F1554, A449, A354, F593 قابل توليد و تأمين مي باشند. همچنين معادل DIN اين پيچ ها نيز با الزامات ISO 898-1 و متريال مشابه قابل ارائه است.

كاربرد
پيچ هاي گل مربعي كه اغلب ماشين بولت (Machine Bolt) نيز اطلاق مي شوند از جمله پيچ هاي ساختماني و پركاربرد بودند كه قبل از مطرح شدن پيچ هاي شش گوش استفاده بسياري داشتند. هم اكنون نيز اين دسته از پيچ ها به دليل يكسان بودن با ساير پيچ هاي يك سازه كه درحال تعمير باشد يا بدليل ظاهر منحصر به فرد يك سازه از لحاظ هنري يا شكيل بودن آن و بسياري ملاحظات طراحي قابل توليد و ارائه مي باشند.

دسته:

گريدهاي مختلف
پيچ هاي مربعي با استانداردهاي ASTM A307A, F1554, A449, A354, F593 قابل توليد و تأمين مي باشند. همچنين معادل DIN اين پيچ ها نيز با الزامات ISO 898-1 و متريال مشابه قابل ارائه است.

كاربرد
پيچ هاي گل مربعي كه اغلب ماشين بولت (Machine Bolt) نيز اطلاق مي¬شوند از جمله پيچ هاي ساختماني و پركاربرد بودند كه قبل از مطرح شدن پيچ هاي شش گوش استفاده بسياري داشتند. هم اكنون نيز اين دسته از پيچ ها به دليل يكسان بودن با ساير پيچ هاي يك سازه كه درحال تعمير باشد يا بدليل ظاهر منحصر به فرد يك سازه از لحاظ هنري يا شكيل بودن آن و بسياري ملاحظات طراحي قابل توليد و ارائه مي باشند.
قابليت توليد و تأمين
كليه سايزهاي پر مصرف اين پيچ ها با توجه به نياز روز كشور در صنايع مختلف از سايز M10 تا M36 توسط شركت مادسا قابل توليد و تأمين مي باشند. همچنين اين شركت قادر است مارك يا علائم مشخصه مورد نياز خريدار يا پروژه ها را روي پيچ ها حك نمايد.

اقلام موجود

سايزهاي M12 ‌تا M36 و همچنين سايزهاي اينچي معادل از 2/1 تا 2/1-1 اينچ

گريدهاي 8/8 و 9/10

طول: از 10 ميليمتر تا 400 ميليمتر بطور روتين بيشر قابل استفاده­اند.

پوشش: بدون پوشش، پوشش داكرومات و گالوانيزه گرم و سرد

 
لينك­هاي مرتبط         ASTM A307A ASTM F593 ASTM F1554 ASTM  A449 Bolt Material Standards
            ANSI B.18.2.3.7M ANSI B18.2.6M Bolt Dimentional Standards